Ontstaan

Geschiedenis

Vechtdalgranen is onderdeel van Landbouwbedrijf Laarbrug, dat zijn oorsprong begin jaren ’60 vindt. Het landbouwbedrijf, opgericht door de familie Schwieters, was van oorsprong een rundveebedrijf op Landgoed Vilsteren. Dit bedrijf lag samen met Manege Laarbrug op ‘Erve Mollink’, vernoemd naar de naam van de stichter. Vanaf de midden jaren ’60 is het rundveebedrijf verandert in een akkerbouw en manegebedrijf. Nu bekend als Manege Laarbrug en Landbouwbedrijf Laarbrug.

Eddie Schwieters nam het landbouwbedrijf over en heeft het bedrijf gemaakt tot wat het nu is. Vanuit het landgoed en ten behoeve van de bescherming van het Vechtdal wordt in de laatste jaren meer de nadruk gelegd op duurzaam ondernemen. Dit betekent voor het landbouwbedrijf dat het beter en zuiniger moest omgaan met de productiemiddelen (grond). Niet veel later werd er een extensiever bouwplan gehanteerd en werd er gestart met het verbouwen van graan.

Door middel van dit extensievere bouwplan kan er meer graan geteeld worden, met als nateelt een goede groenbemester die op sommige percelen van het landgoed in de winterperiode begraast worden door de lakenvelders of schapen. Op deze manier creeeren we een soort van kringloop en verspillen we productiemiddelen niet onnodig.

Overigens is graan geen rendabel gewas, dit is ook een van de redenen om Spelt te gaan telen. Om het rendabel te maken heeft Landbouwbedrijf Laarbrug Vechtdalgranen opgezet. Het doel van Vechtdalgranen is om het graan zelf te verwerken tot producten voor de eindgebruiker. Een doel wat uniek is in Nederland. Op deze manier ontstaan er streekeigen producten voor en in het Vechtdal, maar ook voor de wijde regio.